Iron wagon wheel$300(Carthage, MO)

18 spoke 4.5 Iron wagon wheel